malastandardduza
Start
Nowe zasady dofinansowania z ZUS działań na poprawę warunków pracy. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 sierpnia 2018 11:29

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukcja niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
Termin składania wniosków 16- 23 sierpnia 2018r.

Dofinansowaniu podlegać będą działania:
- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
- środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.
- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
- nie zalega z opłacaniem podatków;
- nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
- nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
- nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 16 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 sierpnia 2018 09:22

Logotyp PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 39 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 289 252,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia:  96 417,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:

  • lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6. 
Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacjii
3. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx)
    wzór formularza wniosko o przyznanie pomocy (.pdf)
4. dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
4. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
5. wzór biznesplanu
    biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
6. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
7. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
8. zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
9. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
9.1 załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia
9.2 załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia
9.3 załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia
9.4 załącznik nr 3a do umowy o udzielenie wsparcia
9.5 załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia
9.6 załącznik nr 6 do umowy o udzielenie wsparcia
10. wzór formularza wniosku o płatność (.xlsx)
11. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
12. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR - wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
13. sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
14. instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji Biznesplanu
15. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy

 
Konkurs fotograficzny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 sierpnia 2018 09:53

„NA PAŁUKACH ŁAPIĘ CHWILE I ZATRZYMUJE CZAS W OBIEKTYWIE”

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu powiatu żnińskiego, do udziału w konkursie fotograficznym, promującym walory krajobrazowe i turystyczne regionu Pałuk.

Celem konkursu jest:
- upowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Regionu Pałuk wśród dzieci i młodzieży,
- promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),
- pobudzenia zainteresowania obszarem objętym LSR,
- promowanie wypoczynku na łonie natury,
- aktywizacja lokalnej społeczności.

Termin składania prac:
do 31.08.2018r. do godz. 16:00

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, tel. 609-996-155 lub e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Organizacja konkursu współfinansowana jest ze środków Gminy Żnin pozyskanych przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach otwartego konkursu ofert.

regulamin konkursu fotograficznego

karta zgłoszenia

 Plakat konkurs fotograficzny

 
Musiel/Emce - "Sam to nazwij" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 sierpnia 2018 07:59

6-go lipca w Żnińskim Domu Kultury odbył się premierowy koncert składu Musiel/Emce promujący ich najnowszy album pt. "Sam To Nazwij".
Płyta wydana została dzięki pomocy finansowej Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Za gramofonami dbając o oprawę muzyczną stanął Dj Beczki Reprezentant z Bydgoszczy, który od dłuższego czasu współpracuje koncertowo z Musielem i Emce stając się częścią tego składu. Oprócz głównego koncertu, który zagrali Musiel/Emce na scenie pojawili się także: taneczna ekipa hip-hopowa z Mogilna ROCKIN' STYLE CREW, HUKU oraz Dj WJS (Szczecinek/Poznań), N.P. MC KRET I ŻABA z Mogilna, C- ZET z Poznania, a także HOMIES Reprezentanci Torunia. Całą imprezę poprowadził QSH z Bydgoszczy.

"Sam To Nazwij" to płyta mogileńsko-żnińskiego składu Musiel/Emce dwóch raperów, rymujących na oldschoolowych samplowanych bitach.
Album jest mocno hip-hopowy i z pewnością trafi do słuchaczy, którzy lubią muzykę do której kiwa się głową. Na płycie znajduje się 13 utworów w tym kawałki bonusowe. Zawartość liryczna przedstawia sytuacje z życia, odczucia wyrażając własne zdanie na różne tematy w sposób bardziej lub mniej dosadny. Na płycie usłyszymy zwrotki wielu raperów, o produkcję muzyczną zadbało kilku znakomitych producentów ale to już koniecznie musicie sprawdzić sami – zachęcamy do nabycia płyty bezpośrednio u muzyków.
Tytuł "Sam To Nazwij" okazuje się być tylko podtytułem gdyż zamiar tego był taki aby po przesłuchaniu płyty każdy mógł ją sobie nazwać sam.
Fot. Materiały żródłowe Musiel/Emce.

Więcej…
 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny Grantobiorców – konkurs nr 1/2018/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 lipca 2018 14:01

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018/G na działania w zakresie:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
Rada Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR,
2. Lista wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków),
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący oceny i wyboru Grantobiorców

 


Strona 6 z 123
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa