malastandardduza
Start
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na VII Pałucki Festyn Ludowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 lutego 2019 14:55

W tym roku na spotkanie z folklorem Pałuckim zapraszamy do Łabiszyna. Festyn odbędzie się 20.07.2019r. na Stadionie Miejskim w Łabiszynie.

Tradycyjnie podczas festynu zostanie przeprowadzony przegląd kapel i zespołów ludowych. Nie zabraknie również  warsztatów dla najmłodszych (plecionkarstwo, garncarstwo) oraz pokazów ginących rzemiosł. Po raz kolejny chcemy przybliżyć mieszkańcom oraz turystom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju folklor Pałuk. Podczas festynu będzie można zapoznać się z wytwórcami i producentami lokalnymi oraz ich wyrobami. Jak co roku chcemy przybliżyć do siebie starszych i młodszych mieszkańców poprzez wspólną zabawę „na pałucką nutę” i nie tylko. LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wraz z Burmistrzem Łabiszyna zaprasza mieszkańców, a w szczególności najmłodszych do uczestnictwa w festynie. Wszystkich chętnych do podzielenia się swoją pasją zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w naszym przedsięwzięciu. Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy dla wystawców oraz regulamin konkursu przeglądu kapel. Już niebawem na naszej stronie pojawi się więcej szczegółów.

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dla kapel/zespołów.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dla kaper/zespołów

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2019 12:21
Więcej…
 
Młodzież ze szkoły w Bożejewicach z wizytą w LGD. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 24 lutego 2019 11:09

Dnia 22 lutego ( w  piątek) siedzibę LGD odwiedzili uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bożejewicach wraz z Panem Hubertem Strękiem – nauczycielem wiedzy o społeczeństwie i historii.

Wizyta odbyła się w w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie i dotyczyła samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Uczniowie zostali oprowadzeni po siedzibie LGD oraz w telegraficznym skrócie uzyskali informacje czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i kto może aplikować o środki unijne.   W wizycie wzięło udział 19 młodych mieszkańców z terenu powiatu żnińskiego z klasy VIII oraz III klasy gimnazjum. Młodzież opuszała mury LGD z pomysłami jak można wykorzystać środki z LGD w ich miejscach zamieszkania.

 800px

 
Prezes LGD Ryszard Ulatowski wybrany członkiem Prezydium Sejmiku NGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniu 19.02.2019 rozpoczęła się piąta kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sejmik Organizacji Pozarządowych to - obok Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - najważniejszy organ współpracy NGO z samorządem województwa. W wyborach do Prezydium Sejmiku z 8 kandydatów najwięcej głosów uzyskał Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa Ryszard Ulatowski.  

Delegaci na nową, czteroletnią kadencję sejmiku zostali wyłonieni podczas spotkań organizacji pozarządowych, które odbyły się na terenie powiatów naszego regionu. Swój akces do sejmiku zgłosiły również organizacje sieciowe.

Poprawiony: środa, 20 lutego 2019 12:16
 
FAQ dotyczący minimalnych standardów pracy Klubu Młodzieżowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2019 13:49

Minimalne standardy pracy Klubu Młodzieżowego:

1. Odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Możliwym jest objęcie wsparciem także otoczenia ww. osób.
2.Klub w swojej działalności zakłada realizację celów, takich jak:
a) wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
b) pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
c) wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
d) kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
d) wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
e) zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

Więcej…
 
Warsztat refleksyjny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2019 08:54

Dnia 18 lutego b. r w siedzibie LGD odbył się I warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna na lata 2014-2020, jej efektów a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD.

Warsztat poprowadziła Pani Hanna Łowicka Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz v-ce prezes Fundacji Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy. W  warsztacie wzięli udział członkowie LGD, Członkowie Zarządu Członkowie Rady, Pracownicy LGD, przedstawiciele LGD Sąsiedzi wokół szlaku Piastowskiego.
Warsztat dotyczył efektów wdrażania LSR za 2018 rok  ale był też podsumowaniem osiągnięć LGD na pierwszy kamień milowy.
Zebranych gości przywitał prezes  LGD Pan Ryszard Ulatowski, następnie efekty pracy LGD przedstawiła Dyrektor Biura Pani Weronika Pochylska. Kolejną część warsztatu poprowadziła Pani Hanna Łowicka.

Udział w warsztacie szerokiego grona mieszańców oraz zaproszonych gości spoza terenu powiatu żnińskiego przyczynił się do zebrania wielu cennych spostrzeżeń. Był też ciekawym doświadczeniem, ponieważ szerokie grono zaproszonych pozwoliło na rozmowy na różnych płaszczyznach. Wszystkie zebrane głosy, uwagi, wnioski przyczynią się niewątpliwie do jeszcze lepszego wdrażania lokalnej Strategii Rozwoju. Z warsztatu refleksyjnego zostanie sporządzony raport, który będzie częścią Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2018.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział warsztacie oraz ożywioną dyskusję.

2
1

Więcej…
 


Strona 7 z 141
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa