malastandardduza
Start
Tłusty czwartek z Gminną Radą KGW PDF Drukuj Email

Otrzymaliśmy zaproszenie z Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Żninie do uczestnictwa w spotkaniu przy kawie i pączku, podczas którego Prezes Ryszard Ulatowski wraz z Panią Krystyną Leśniewską - koordynatorem projektu pt. ”Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim” przedstawili główne cele projektu i warunki w nim uczestnictwa osób starszych z terenu powiatu żnińskiego. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże. Jest to projekt, który realizują 3 podmioty: Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w Żninie oraz Gmina Łabiszyn. Celem projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym powiat żniński łatwiejszego dostępu do bezpłatnych lub przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.09.2017r.-31.08.2019r. Do projektu poszukujemy osób, które: zamieszkują teren powiatu żnińskiego, są niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub/i niepełnosprawność, nieaktywne zawodowo, starsze, wymagające opieki osób trzecich. W pierwszej kolejności przyjmiemy osoby z niskim dochodem. W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie. Usługi te będą realizowane w dni powszednie oraz weekendy i święta, wg wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku. o pomocy społecznej. Trwa nabór uczestników oraz wykwalifikowanych opiekunek. W siedzibie LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie powstało Centrum Usług Środowiskowych, w którym można uzyskać wszelkie informacje oraz złożyć formularze zgłoszeniowe.

CUŚ czynny jest 3 razy w tygodniu we wtorki w godz. 8:00-11:00; środy w godz. 11:00-14:00; czwartki w godz. 14:00-16:00. Informacje można uzyskać również telefonicznie: 602-790-291

 
Teleopieka medyczna PDF Drukuj Email

W dniu 07.02.2018r. w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące projektu „Miasto Zdrowia” firmy Comarch SA. Projekt ma na celu upowszechnianie teleopieki, telemedycyny i innych innowacyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia seniorów. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wykorzystywane urządzenia oraz omówione procedury działania przy świadczeniu usług dla mieszkańców. Pilotażowy charakter projektu ma na celu zweryfikowanie teleopieki jako rozwiązania, które pozwala wesprzeć samorządy i placówki medyczne w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych i zdrowotnych. Spotkanie było okazją do przedyskutowania założeń projektowych aby uwzględnić lokalne uwarunkowania podczas realizacji prac a jednostkom samorządowym uzyskać wiedzę o przydatności teleopieki. W związku z rozpoczęciem świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców powiatu żnińskiego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele LGD Pałuki- Wspólna Sprawa. W ramach innowacyjnych rozwiązań w projekcie będziemy testować „teletablety”.

 
Rada LGD oceniała wnioski PDF Drukuj Email

W dniach 30.01.2018r. oraz 05.02.2018r. odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Rada obradowała pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Pani Aliny Borkowskiej. Oceniano wnioski w konkursie nr 1/2018, w którym wpłynęły do LGD 23 wnioski na łączną kwotę: 2.300.000 zł, alokacja środków w konkursie wynosiła 1.200.000 zł. Kwota dotacji: premia w wysokości 100 tys. zł. Wskaźnikiem produktu, który był planowany do zrealizowania w ramach danego naboru jest liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wyniki oceny będą zamieszczone na stronie internetowej lgd-paluki.pl do 12.02.2018r. Rada LGD oceniała wnioski pod względem zgodności z ogłoszeniem, zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Minimum punktowe dla danego wniosku wynosi 50 punktów. Wybrane przez Radę LGD Pałuki-Wspólna Sprawa wnioski do realizacji zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej weryfikacji.

DSCN1331net DSCN1336net DSCN1328net

 
Latarki dla policji PDF Drukuj Email

W imieniu LGD Pałuki - Wspólna Sprawa Prezes Ryszard Ulatowski przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji w Żninie Arturowi Krajewskiemu specjalistyczne latarki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Nowy sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego obszaru.

latarki1 latarki21net 2net  3net

 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne "Mama może wszystko-2!" PDF Drukuj Email

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. "Mama może wszystko - 2!", które odbędzie w Żninie 20 lutego w godz. 10:30 - 14:00 w Hotelu Martina 37.
W programie m.in. możliwości wsparcia RPO WK-P na lata 2014-2020 w powrocie na rynek pracy, oferta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - omówienie założeń projektu "Dziecko pod opieką - to Twój czas na pracę!", oferta Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, wystąpienie PGConsulting omówienie założeń projektu "Od pomysłu do biznesu", oferta Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawienie źródeł informacji o funduszach europejskich oraz indywidualne konsultacje. Szczegóły na plakacie.

Mama moze wszystko 2 plakat

program spotkania

 


Strona 8 z 112
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa