malastandardduza
Start
Posiedzenie Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa w dniu 23.01.2017 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 14:40

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na dzień 23 stycznia 2017r. godz. 16:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Miejsce posiedzenia: 88-400 Żnin, ul. Plac Działowy 6.

 
Komunikat dotyczący generatora wniosków PDF Drukuj Email

W związku z przekazaną przez Agencję Rezstrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacją o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu nie zalecamy korzystania z tego narzędzia do odwołania.

 
Zapraszamy na szkolenie PDF Drukuj Email

LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza zainteresowane podmioty z powiatu żnińskiego do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz załącznikami. Szkolenie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR

plakat infrastruktura

 

 

 
Konferencja LGD dla Kujaw i Pałuk PDF Drukuj Email

5 stycznia 2017r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyła się konferencja pn. „LGD dla Kujaw i Pałuk”. Podczas konferencji zaprezentowano działalność LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która została podpisana 19.05.2016r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a LGD wysokość środków wynosi 19,128 mln zł. Odczytano list od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, a w imieniu Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego głos zabrał Kacper Szary, pracownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Głos zabrał również Kierownik Biura RLKS Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Roman Tasarz. Podczas konferencji omówiono projekty współpracy pomiędzy LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, a Komendą Powiatową Policji w Żninie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żnińskiego. Komendant Powiatowy Policji w Żninie podinsp. Artur Krajewski i Prezes LGD Ryszard Ulatowski podpisali partnerstwa dotyczące ww. projektów. Pierwszy projekt pt. „WIRR – wiem i rozumiem, reaguję” polega na opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii społecznej dotyczącej form bezpiecznego wypoczynku. Realizacja zadania odbędzie się od maja do września 2017r. Drugi projekt pt. „Bezpieczeństwo moje = bezpieczeństwo innych” dotyczy przeprowadzenia szkoleń i prelekcji dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z obszaru LSR na temat bezpieczeństwa publicznego. Realizacja zadania odbędzie się od kwietnia do grudnia 2017 w placówkach oświatowych i kulturalnych powiatu żnińskiego. W działania będą zaangażowani policjanci z Wydziału Prewencji KPP w Żninie. W dalszej części Prezes Ulatowski omówił założenia projektu współpracy pomiędzy LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, LGD „Czarnoziem na Soli” oraz LGD „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”. Podpisano list intencyjny, w którym strony oświadczyły, że postanawiają wspólnie realizować projekt współpracy międzyterytorialny pn. „LGD dla Kujaw i Pałuk” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wszystkich partnerów. List podpisali: Prezes LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego Pan Jarosław Marek, Wiceprezes LGD Czarnoziem na Soli Pan Bartosz Krajniak oraz Prezes LGD Pałuki - Wspólna Sprawa Pan Ryszard Ulatowski. Konferencję uświetnił występ „Studia Piosenki ŻDK” oraz Trio Orkiestry Salonowej Moderato z Bydgoszczy.
Konferencja była również okazją do zaprezentowania nowej siedziby Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa.

porozumienie policja porozumienie lgd konferecnja1 konferencja2 konferencja3

 

 
LGD dla Kujaw i Pałuk PDF Drukuj Email

 

paluki-logo-web-rgb-015 stycznia 2017r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbędzie się konferencja „LGD dla Kujaw i Pałuk”. W programie konferencji    m.in. prezentacja działalności LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w perspektywie finansowej 2014-2020, prezentacja projektów współpracy pomiędzy LGD Pałuki - Wspólna Sprawa i Komendą Powiatową Policji w Żninie, prezentacja założeń projektu LGD dla Kujaw i Pałuk wraz z podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, LGD „Czarnoziem na Soli” oraz LGD „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”. Konferencję uświetni występ Studia Piosenki ŻDK i Trio z Orkiestry Salonowej Moderato z Bydgoszczy.

 

 


Strona 9 z 97
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

© 2009-2016 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa