malastandardduza
Start
Posiedzenie Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa 11.03.2017r. PDF Drukuj Email
piątek, 03 marca 2017 15:49

Na podstawie par. 6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa na dzień 11 marca 2017 r. godz. 9:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na obszarze LSR oraz w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD - konkurs nr 1/2017 PDF Drukuj Email
wtorek, 21 lutego 2017 12:42

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2017 na działanie w zakresie
„Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada LGD Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DO POBRANIA:

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,

2. Lista operacji wybranych,

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji,

4. Wzór protestu.

 
Rada LGD oceniała wnioski PDF Drukuj Email

14 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Rada obradowała pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Pani Aliny Borkowskiej. Oceniano wnioski w konkursie nr 1/2017, w którym wpłynęło do LGD 26 wniosków na łączną kwotę: 2.592.918zł, alokacja środków w konkursie wynosiła 2.700.000 zł. Kwota dotacji: premia w wysokości 100 tys. zł. Wskaźnikiem produktu, który był planowany do zrealizowania w ramach danego naboru jest liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wyniki oceny będą zamieszczone na stronie internetowej lgd-paluki.pl do 21.02.2017r. Rada LGD oceniała wnioski pod względem zgodności z ogłoszeniem, zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Minimum punktowe dla danego wniosku wynosi 50 punktów. Wybrane przez Radę LGD Pałuki ? Wspólna Sprawa wnioski do realizacji zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej weryfikacji. ‚

‚ ‚ ‚ ‚ rada ocena 5rada ocena 1rada ocena2‚ ‚

 
Posiedzenie Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa 14.02.2017r. PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lutego 2017 15:15

Na podstawie ‚§6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na dzień 14 luty 2017r. godz. 15:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

 
Posiedzenie Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa 08.02.2017r. PDF Drukuj Email
środa, 01 lutego 2017 13:58

Na podstawie ‚§6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki - Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na dzień 8 luty 2017r. godz. 15:30 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LSR oraz w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na obszarze LSR, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Miejsce posiedzenia: 88-400 Żnin, ul. Plac Działowy 6.

 


Strona 10 z 100
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa