malastandardduza
Start Pytania i odpowiedzi Wątpliwości dotyczące małych projektów
Wątpliwości dotyczące małych projektów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 maja 2010 10:35

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące małych projektów:


1) Czy zakup sprzętu do obróbki kamienia wykorzystywanego do produkcji produktów lokalnych (figurki z kamienia)oraz zakup sprzętu do wytwarzania tradycyjnego mydła szarego wg starej receptury z naturalnymi dodatkami (torf, zioła, kwiaty itp.) wpisują się w zakres działań?

Obie te operacje wpisują się w zakres punktu nr 7 załacznika nr 1 do rozporządzenia: Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym i mogą być realizowane w ramach małych projektów.

2) Czy za kwalifikowalne można uznać koszty wyposażenia obiektów malej architektury w rozumieniu MRiRW (wypożyczalnie sprzętu, pola kampingowe itp.) np. zakup kapokow, kajaków?

TAK. Jednocześnie jeśli mamy już np. stanice wodną, to jej wyposażenie również może być kosztaem kwalifikowalnym.

3) Czy w ramach działania "rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR w tym poprzez: (...) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych (...) kwalifikuje się inwestycja polegająca na:
- powstaniu pola biwakowego wraz ze stworzeniem węzła sanitarnego (sanitariaty, łazienki);
- postawienie domku drewnianego z węzłem sanitarnym, którego wygląd nawiązuje do tradycyjnego budownictwa na Pałukach, z przeznaczeniem na domek wypoczynkowy pod wynajem - naszym zdaniem jest to miejsce wypoczynku.

W odniesieniu do zapisów pkt 4 lit b. zakresu realizacji małych projektów dopuszcza się realizację m. in. operacji polegających na budowie, odbudowie lub oznakowaniu elementów takich jak domki kempingowe i pola biwakowe.

4) Czy pojęcie "mała infrastruktura" zostało gdzieś zdefiniowane? Co wchodzi w katalog tego rodzaju infrastruktury?

Infrastruktura turystyczna są to wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar‚ turystom, zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką. Zgodnie z interpretacją MRiRW z dnia 10 marca 2010 roku nie istnieje ścisła definicja małej infrastruktury turystycznej, dlatego należy korzystać z definicji infrastruktury turystycznej a wyznacznikiem jej rozmiarów jest maksymalna kwota całkowitych kosztów kwalifikowanych (100 tys. zł) oraz maksymalna kwota pomocy (25 tys. zł).

5) Czy można w ramach ,,małych projektów'' sfinansować szkolenie wyjazdowe kilkudniowe, warsztaty studyjne poza obszarem działania LSR. Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych można sfinansować koszty dojazdu, wyżywienia, noclegów, prowadzącego szkolenie, wynajęcia sali, ubezpieczenia?

W przypadku operacji nieinwestycyjnej koszty mogą być kwalifikowane nawet jeśli są ponoszone poza obszarem wdrażania LSR. Koszty wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie, wynajęcie sali stanowią koszt kwalifikowany. Do kosztów operacji mogą być również wliczone koszty podróży, wyżywienia oraz noclegów pod warunkiem, że koszty te są racjonalne i niezbędne do realizacji operacji. Ubezpieczenie podlega refundacji w pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

6) Czy w ,,małych projektach'' beneficjentem może być Gminna Biblioteka Publiczna
(wpisana do Rejestru Instytucji Kultury danej Gminy)?


Tak

7) Czy w ramach ,,małych projektów'' beneficjentem mogą być szkoły?

Zgodnie z interpretacją MRiRW z 29 grudnia 2009 roku szkoły mogą być beneficjentami małych projektów o ile posiadają osobowość prawną lub zdolność prawną. Szkoły publiczne zazwyczaj działają jako jednostki organizacyjne gminy a ustawy nie nadają im ani osobowości ani zdolności prawnej. W imieniu szkoły publicznej będącej jednostką organizacyjną gminy o pomoc może wystąpić wójt.

8) Czy w ramach ,,małych projektów'' można zorganizować festyn integracyjny i w ramach kosztów kwalifikowalnych pokryć koszty: wynagrodzenie konferansjera, wynagrodzenie dla zespołu, wynajęcia stolików, wynajęcia estrady, zakupu naczyń jednorazowego użytku, materiałów typu papier śniadaniowy, folia aluminiowa, wykałaczki, koszty zakupu produktów żywnościowych, koszty promocji, zakupu produktów chemicznych (‚ np. płyny do naczyń, ręczniki papierowe, worki na śmieci, itp)?

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych wpisuje się‚ w pkt 2 lit. b zakresu realizacji małych projektów, a wyżej wymienione koszty podlegają refundacji w ramach realizacji małych projektów.

9) Czy można sfinansować w ramach Małych Projektów utwardzenie tarasów widokowych w gospodarstwie agroturystycznym, położenie kostki brukowej i zadaszenie tych tarasów?

Wyżej wymieniona operacja wpisuje się w pkt 4 li. b zakresu realizacji małych projektów, należy jednak pamiętać, że punkty widokowe zrealizowane w ramach tej operacji muszą być ogólno dostępne.

10) Czy stowarzyszenie zwykłe może być beneficjentem małych projektów?

Nie ponieważ nie posiada osobowosci prawnej.

11) Jaki dokument trzeba przedstawić w przypadku remontu lub wyposażenia swietlicy?

W przypadku braku własności ależy przedstawic umowę użyczenia na conajmniej 7 lat.

12) Czy beneficjentem "małych projektów" moze być zwiazek zawodowy?

Tak.

13) Czy koszt opłaty za archiwum w przypadku projektu polegajacego na wydaniu publikacji może być kwalifikowalny?

Tak.

14) Czy dla osoby fizycznej VAT jest kwalifikowalny?

Tak.

15) Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek na "małe projekty"?

Tak, ale łącznie nie mogą one przekraczać 100 tys. zł w okresie programowania 2007 - 2013.

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa