malastandardduza
Start
Spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email

W związku z realizacją projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim” 14.02.2018r. w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli urzędów oraz jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu żnińskiego. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Kardasz z Fundacji Ekspert-Kujawy.
Projekt skierowany jest do 80 osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących powiat żniński, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 16 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych.
W ramach projektu można skorzystać z opieki świadczonej przez opiekunki w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i w porze nocnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DSC01369net  DSC01368net  DSC01367net

 
Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PDF Drukuj Email
wtorek, 13 lutego 2018 15:19

Walne

 
Nordic walking z dotacją z powiatu żnińskiego PDF Drukuj Email

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków powiatu żnińskiego na projekt pt. „Rajd nordic walking”, który dotyczy upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. W tym roku mieszkańców powiatu zaprosimy do Barcina na 10km trasę nordic walking. Trasa rozpoczyna się w pobliżu Gimnazjum nr 1 w Barcinie, biegnie do Wolic i wraca do Barcina. Rajd zakończymy w barcińskiej Stanicy Żeglarskiej Neptun, gdzie na wszystkich uczestników czekał będzie poczęstunek. Liczba odbiorców 100 osób. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z powiatu żnińskiego w kwocie 3300 tys. zł.

 
Rada LGD rozdysponowała kolejne środki z LGD PDF Drukuj Email

20180212 084120 01W dniach 30.01.2018r. oraz 05.02.2018r. odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LSR objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Rada obradowała pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Pani Aliny Borkowskiej. Oceniano wnioski w konkursie nr 1/2018, w którym wpłynęły do LGD 23 wnioski na łączną kwotę: 2.300.000 zł, alokacja środków w konkursie wynosiła 1.200.000 zł. Kwota dotacji: premia w wysokości 100 tys. zł. Wskaźnikiem produktu, który był planowany do zrealizowania w ramach danego naboru jest liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Rada LGD oceniała wnioski pod względem zgodności z ogłoszeniem, zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Minimum punktowe dla danego wniosku wynosi 50 punktów. Wyniki oceny są zamieszczone na stronie internetowej lgd-paluki.pl Dokumentacja z wybranymi przez Radę LGD Pałuki-Wspólna Sprawa wnioskami do realizacji zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 12.02.2018r. do dalszej weryfikacji. Dzięki środkom z LGD powstanie na obszarze LSR 12 nowych firm.

 
Pierwszy milion złotych trafił do wnioskodawców PDF Drukuj Email

money

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje, że na 22 wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zostały wybrane w zeszłym roku przez organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach przedsięwzięcia: Wsparcie na założenie działalności gospodarczej na obszarze LSR, 15 podpisało umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim. 14 z nich otrzymało wypłatę pierwszej transzy. Kwota pierwszej transzy wynosi 80 tys. Na wypłatę w ramach tego przedsięwzięcia czeka jeszcze jeden wnioskodawca. II transza środków w wysokości 20 tys. trafi do wnioskodawców po złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kolejnego wniosku o płatność. Informujemy również, że zostały wypłacone pierwsze środki w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD. Pierwsze środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Gorzycach w ramach wyprzedzającego finansowania. Łącznie w ramach tego przedsięwzięcia zostało złożonych do LGD 11 wniosków o przyznanie pomocy, z czego na realizację 10 operacji zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy. Czekamy na kolejne wypłaty.

 


Strona 1 z 106
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail:  lgd-paluki@wp.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa